Bảng giá niềng khay trong suốt

Chi phí 20 - 45 triệu

Ưu đãi

Liên hệ

Xuất xứ

Công nghệ

Đan Mạch

Nơi sản xuất

Việt Nam

Vật liệu

Trung

Chi phí 39 - 55 triệu

Ưu đãi

Liên hệ

Xuất xứ

Công nghệ

Đan Mạch

Nơi sản xuất

Việt Nam

Vật liệu

Đức

Chi phí 49-65 triệu

Ưu đãi

Liên hệ

Xuất xứ

Công nghệ

Đan Mạch

Nơi sản xuất

Việt Nam

Vật liệu

Mỹ

Đặt lịch tư vấn